Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. TrustforteLanguages.com Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. ItalianTranslators.com Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. PolishTranslators.com Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. PortugueseTranslation.com Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. RussianTranslation.com Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. SpanishTranslation.com Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. GermanTranslation.com Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. FrenchTranslators.com Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services.    
Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services.
Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Call us for a FREE Quote! 212-481-4980.
Get a FREE Translation Quote.
TRANSKRYPCJE I USŁUGI AUDIOWIZUALNE

Świadczymy usługi językowe audiowizualne w następującym zakresie:

  • seminaria i spotkania biznesowe
  • programy szkoleniowe
  • prezentacje marketingowe
  • sesje grup dyskusyjnych
  • ścieżki dźwiękowe do filmów i kaset audio

Dokonujemy tłumaczeń napisów do filmów jak również tłumaczeń ścieżek dźwiękowych do materiałów przemysłowych i rozrywkowych.

Dodanie obcojęzycznej ścieżki dźwiękowej do materiału audiowizualnego jest bardzo proste: wystarczy, że przyślą nam Państwo kopię swego filmu lub kasetę i otrzymają z powrotem gotowy produkt z wgraną i zsynchronizowaną ścieżką dźwiękową.

Dodanie obcoj?zycznej ?cie?ki d?wi?kowej do materia?u audiowizualnego jest bardzo proste: wystarczy, ?e przy?l? nam Pa?stwo kopi? swego filmu lub kaset? i otrzymaj? z powrotem gotowy produkt z wgran? i zsynchronizowan? ?cie?k? d?wi?kow?.

Stosujemy najbardziej precyzyjne metody tłumaczenia transkryptów scenariuszy. Od tłumaczenia Państwa kasety, aż po przygotowanie pisemnej wersji jej tekstu, a nasi specjaliści językowi przetłumaczą go na dowolny język. Głos lektora lub napisy są następnie dodawane do oryginalnego materiału.

Oprócz transkrypcji obcojęzycznych materiałów, nasi klienci korzystają również z usług transkrypcji materiałów w języku angielskim, otrzymując pisemną wersję ścieżek dźwiękowych tych materiałów.

 

Trustforte Language Services oferuje profesjonalne usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych w ponad 200 językach.

Prosimy przeglądnąć naszą stronę internetową, skorzystać z internetowego formularza wyceny tłumaczeń lub przesłać zapytania dotyczące Państwa potrzeb w zakresie tłumaczeń poprzez e-mail. Nasi tłumacze dobierani są nie tylko pod kątem ich zdolności lingwistycznych, ale również pod kątem zakresu ich specjalizacji. Ostrożnie dobieramy potrzeby każdego klienta do zakresu specjalizacji naszych tłumaczy. Prosimy o kontakt jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania.

TRUSTFORTE LANGUAGE SERVICES
271 Madison Avenue, Third Floor
New York, New York 10016

Telephone: (212) 481-4980
Facsimile: (212) 481-4971

info@trustfortelanguages.com

Copyright © 2006 Trustforte Language Services. All rights reserved.
Terms and Conditions of Use.    Privacy Policy.
Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services. Trustforte Language Services :: New York City's leading provider of language services.